กุเวรน้อยร้อยล้าน เทอม 2 [สีทอง ขนาด 3.5 ซม] | Naturalamulet.com

กุเวรน้อยร้อยล้าน เทอม 2 [สีทอง ขนาด 3.5 ซม]


กุเวรน้อยร้อยล้าน เทอม 2 [สีทอง ขนาด 3.5 ซม]
อาจารย์ไกรเดช ปู่เวสมหามนต์

* เรียกทรัพย์สินเงินทอง
* พลิกจากร้ายกลายเป็นดี
* แคล้วคลาดปลอดภัย
* การงาน ราบลื่น