คฑาคเณศพารวย 2K [สีดำทอง]

Stone bracelets Amulet & Jewelry “Natural Amulet”คฑาคเณศพารวย 2K [สีดำทอง]


คฑาคเณศพารวย 2K [สีดำทอง]
หลวงพ่อวิจิตร สำนักปฎิบัติธรรมพุทธบูชา

  • เทพผู้ประทาน ความสำเร็จ
  • ช่วยปัดเป่าอุปสรรค คนคิดร้าย
  • ขอพรใดๆ จักสมหวัง
  • สติปัญญามากมี บารมีเพิ่มพู

Send me a message

Category: ตะกรุด