คฑาคเณศพารวย 2K [สีเงินทอง] | Naturalamulet.com

คฑาคเณศพารวย 2K [สีเงินทอง]


คฑาคเณศพารวย 2K [สีเงินทอง]
หลวงพ่อวิจิตร สำนักปฎิบัติธรรมพุทธบูชา

  • เทพผู้ประทาน ความสำเร็จ
  • ช่วยปัดเป่าอุปสรรค คนคิดร้าย
  • ขอพรใดๆ จักสมหวัง
  • สติปัญญามากมี บารมีเพิ่มพู