ตะกรุดด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม

Stone bracelets Amulet & Jewelry “Natural Amulet”ตะกรุดด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม


“ด้ายแดง หรือสายสิญจน์แดง” #ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร วัดพระธาตุดอนเรือง

ด้ายแดงครูบาบุญชุ่มจึงถือเป็นของมงคลที่ท่านเมตตาผูกข้อมือให้กับญาติโยม โดยลูกปัดที่ร้อยด้ายแดงนั้นมีความหมายถึง พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในภัทรกัปนี้ได้แก่ พระกุกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ พระสมณะโคดม และพระศรีอารยเมตไตร มีอานุภาพหลากหลายประการโดยเฉพาะการป้องกันภยันตราย คุ้มครอง และยังเกิดความเป็นมงคลต่อผู้สวมใส่ในหลากหลายด้าน

Send me a message

Category: ตะกรุด