ตะกรุดมหาสะท้อน

Stone bracelets Amulet & Jewelry “Natural Amulet”

Bon Marché Market Park

+(66) 95-879-1497ตะกรุดมหาสะท้อน


ตะกรุดมหาสะท้อน
ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

* เมตตา มหานิยม
* ป้องกันคนคิดร้าย
* ไร้โรคภัยไข้เจ็บ
* เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

Send me a message

Category: ตะกรุด