ตะกรุดมหาเมตตาบูชาครู | Naturalamulet.com

ตะกรุดมหาเมตตาบูชาครู


"ตะกรุดมหาเมตตาบูชาครู"
อาจารย์ เปลี่ยน หัทยานนท์ 

* มากล้นมนต์เสน่ห์
* เสริมส่งดวงชะตา
* ดึงดูดโชคลาภ เงินทอง
* เจรจาค้าขาย รุ่งเรือง