ตะกรุดมหาเฮง

Stone bracelets Amulet & Jewelry “Natural Amulet”

Bon Marché Market Park

+(66) 95-879-1497ตะกรุดมหาเฮง


"ตะกรุดมหาเฮง"
อาจารย์สุรเจตน์ วีรจิตโต วัดหนองหิน

* เมตตามหานิยม โดดเด่นเจรจา
* ค้าขายดี มีเงินคล่องตัว
* มีโชคลาภ ไม่ขาดสาย
* ทรัพย์สินมากมี ทวีคูณ

Send me a message

Category: ตะกรุด