ตะกรุดเศรษฐีร้อยล้าน | Naturalamulet.com

ตะกรุดเศรษฐีร้อยล้าน


"ตะกรุดเศรษฐีร้อยล้าน"
อาจารย์ไกรเดช ปู่เวสมหามนต คุ้มปู่เวสมหามนต์

* เรียกทรัพย์สินเงินทอง
* พลิกจากร้ายกลายเป็นดี
* แคล้วคลาดปลอดภัย
* การงาน ราบลื่น