ตะกรุดเศรษฐีสัพพัญญู [สีดำ]

Stone bracelets Amulet & Jewelry “Natural Amulet”

Bon Marché Market Park

+(66) 95-879-1497ตะกรุดเศรษฐีสัพพัญญู [สีดำ]


เศรษฐีสัพพัญญู
~ รุ่น นกยูงทอง มหาเศรษฐี ครูบาชัยยาปัถพี ~
สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

* คิดการใดจะสำเร็จ
* ชีวิตสงบสุข ไร้ทุกข์ภัย
* ที่ตกอับ กลับรุ่งเรื่อง
* เงินเฟื้องฟู ผู้ใหญ่เมตตา

Send me a message

Category: ตะกรุด