ตะกรุดเศรษฐีสัพพัญญู [สีแดง] | Naturalamulet.com

ตะกรุดเศรษฐีสัพพัญญู [สีแดง]


เศรษฐีสัพพัญญู
~ รุ่น นกยูงทอง มหาเศรษฐี ครูบาชัยยาปัถพี ~
สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

* คิดการใดจะสำเร็จ
* ชีวิตสงบสุข ไร้ทุกข์ภัย
* ที่ตกอับ กลับรุ่งเรื่อง
* เงินเฟื้องฟู ผู้ใหญ่เมตตา