พญานกถึดทือ เรียกทรัพย์ รุ่น โคตรเฮง [โรเดียม ดำ ทอง]

Stone bracelets Amulet & Jewelry “Natural Amulet”พญานกถึดทือ เรียกทรัพย์ รุ่น โคตรเฮง [โรเดียม ดำ ทอง]


พญานกถึดทือ เรียกทรัพย์ รุ่น โคตรเฮง
ครูบาเต่า วัดบ้านเหล่า จ.เชียงใหม่

  • สริมสร้างเสน่ห์ ผู้คนเมตตา
  • ค้าขายเจริญรุ่งเรือง
  • โชคลาภมากมี มีกินไม่รู้หมด
  • ป้องกันสิ่งไม่ดี

Send me a message

Category: ตะกรุด