สมบัตินาคาศรีสุทโธ [สีทอง] | Naturalamulet.com

สมบัตินาคาศรีสุทโธ [สีทอง]


สมบัตินาคาศรีสุทโธ [สีทอง]
คำชะโนด วังนาคินทร์

รายนามพระเถราจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต มีรายนามดังนี้

1.พระครูโพธิสารกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี /เจ้าคณะตำบลในเมือง จ.หนองคาย
2.ดร.พระมหาพิชิต อตุลเวโท ผช.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จ.หนองคาย
3.พระครูปริยัติชยาภิวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จ.หนองคาย
4.พรครูวินัยธรบุญสงค์ สุจิตฺโต วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จ.หนองคาย
5.พระอัครเดช อาภาธโร วัดมีชัยท่า จ.หนองคาย
6.หลวงปู่นาค นาคินธ์ นาควโร วัดนิทัสนาลัย จ.อุดรธานี
7.พระพงษ์ วุฒิปัญโญ วัดศรีเมือง สปป.ลาว