สมบัตินาคาศรีสุทโธ [สีเงิน]

Stone bracelets Amulet & Jewelry “Natural Amulet”สมบัตินาคาศรีสุทโธ [สีเงิน]


สมบัตินาคาศรีสุทโธ [สีเงิน]
คำชะโนด วังนาคินทร์
 

รายนามพระเถราจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต มีรายนามดังนี้

1.พระครูโพธิสารกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี /เจ้าคณะตำบลในเมือง จ.หนองคาย
2.ดร.พระมหาพิชิต อตุลเวโท ผช.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จ.หนองคาย
3.พระครูปริยัติชยาภิวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จ.หนองคาย
4.พรครูวินัยธรบุญสงค์ สุจิตฺโต วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จ.หนองคาย
5.พระอัครเดช อาภาธโร วัดมีชัยท่า จ.หนองคาย
6.หลวงปู่นาค นาคินธ์ นาควโร วัดนิทัสนาลัย จ.อุดรธานี
7.พระพงษ์ วุฒิปัญโญ วัดศรีเมือง สปป.ลาว

Send me a message

Category: ตะกรุด