หงอคง ปราบมาร ประทานสุข | Naturalamulet.com

หงอคง ปราบมาร ประทานสุข


หงอคง ปราบมาร ประทานสุข
หลวงปู่เล็ง สุทธิญาโณ วัดหนองแก จ.สระแก้ว

* พลานามัยแข็งแรง ปราศจากสิ่งชั่วร้าย
* เฉลียวฉลาด สติปัญญาเป็นเลิศ
* ไม่อับจนหนทาง รอดพ้นทุกอุปสรรค
* ประทานความสำเร็จ อุดมทรัพย์สินเงินทอง