ไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ [สี2K] | Naturalamulet.com

ไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ [สี2K]


ไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ สี2K ครูบามังกร วัดทุ่งเศรษฐี จ.น่าน

~ วัดทุ่งเศรษฐี จ.น่าน ~

อธิฐานจิตโดย
* ครูบาเต่า วัดบ้านเหล่า 
* ครูบาอินสม วัดปางน้ําฮ้าย
* ครูบามังกร วัดทุ่งเศรษฐี
* พระอาจารย์เสรียร สำนักสงฆ์บ้านบ่อก๊าง
* ครูบาคำฝั่น วัดกอโชค

พุทธคุณ
✅ การค้าขายดี มีแต่กำไร
✅ ทำสิ่งใดก็โชคดี มีเงินมีทองใช้
✅ ปราศจากภยันตราย
✅ ผู้คนรักใคร่ เมตตาช่วยเหลือ