ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ | Naturalamulet.com

ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์


ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
ขอได้ไหว้รับ รุ่น ทรัพย์เหลือล้น 62
วัดเจดีย์ สิชน นครศรีธรรมราช

* ขอได้ไหว้รับสมหวังทุกประการ
* ค้าขายร่ำรวย มีเงินมีทองใช้
* แคล้วคลาดปลอดภัย
* โชคเล็กใหญ่ มีมาไม่ขาดมือ